سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/5/2
9:26 صبح

تم سونی اریکسون در سایز 220*176

بدست Mahdi & Ma در دسته گوشی، دانلود، سونی اریکسون، تم، 176*220، بهترین تم، کنگ فو، قایق، ترسناک، خانه چوبی

 

تم سونی اریکسون در سایز 220*176

 

این هم تم های سونی اریکسون در سایز 220*176 است که بنده از میان 150 تم این چند تم ناب را برایتان گذاشتم که از انها لذت ببرید.دوستان اگر ماوس را چند ثانبه روی عکس مورد نظر داشته باشید. اسم ان تم دیده می شود که شما با ان اسم میتوانید تم  را دانلود کنید.

 

بهترینکنگ فو قایق 

 

 

 

 

 

 

 خانه چوبی ترسناک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک دانلود برای بهترین

لینک دانلود برای کنگ فو

لینک دانلود برای قایق

لینک دانلود برای خانه چوبی

لینک دانلود برای ترسناک

 


89/5/2
8:52 صبح

تم سونی اریکسون در سایز 160*128

بدست Mahdi & Ma در دسته دانلود، سونی اریکسون، تم، 128*160

تم سونی اریکسون در سایز 160*128

 

این روز ها که تم سونی اریکسون در سایز 160*128 خیلی کم پیدا میشود. من چند تم ناب برایتان گذاشتم که از انها لذت ببرید.دوستان اگر ماوس را چند ثانبه روی عکس مورد نظر داشته باشید. اسم ان تم دیده می شود که شما با ان اسم میتوانید تم  را دانلود کنید

 

 

خوب    رنگ    گل سرخ    

لینک دانلود تم خوب

لینک دانلود تم رنگ

لینک دانلود تم گل سرخ

 

 

 

 

لینک دانلود تم دارای اهنگ   

لینک دانلود تم بدون اهنگ                                                            

تم مهدی

                                                                                                                                                                                  

 

 

این دو تم را خودم ساختم که فرق این دو این است که یکی بعد از تنظیم? اهنگ زنگ وهشدار پیام ان تغییر میکند اما دیگری اینطور نیست