سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/6/25
4:58 عصر

دلیل جوشیدن اب گرم با اب سرد

بدست Mahdi & Ma در دسته

چرا اب گرم به وسیله اب و یخ به جوش امد؟

 

برای پاسخ به این سوال باید فورمول زیر را در نظر داشتن

 

 

ریختن اب سرد روی ظرف باعث می شود هوای درون ظرف سرد تر شود( در حجم و مقدار ثابتی) یعنی دما کاهش یابد. چون درحجم ثابت دما با فشار رابطه مستقیمی دارد پس فشار هوای درون ظرف کاهش می یابد. می دانیم که اب در فشار پایین(کمتر از 1atm) زود تر به جوش می اید. پس کاهش فشار باعث کی شود اب به جوش بیاید.