سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

89/4/25
1:13 صبح

اموزش ایجاد کره ی زمین سه بعدی

بدست Mahdi & Ma در دسته اموزش، فتوشاپ

اموزش ایجاد کره ی زمین سه بعدی

شما با این اموزش می توانید خود کره ی زمین 3 بعدی بسازید. این اموزش به صورت یک فایل PDF  است. برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.


89/4/25
1:12 صبح

اموزش ایجاد چشمهای قاتل

بدست Mahdi & Ma در دسته اموزش، فتوشاپ

اموزش ایجاد چشمهای قاتل

شما با این اموزش می توانید چشمهای قاتل بسازید. این اموزش به صورت یک فایل PDF  است. برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.


89/4/25
1:11 صبح

اموزش ایجاد چارت 3 بعدی

بدست Mahdi & Ma در دسته اموزش، فتوشاپ

اموزش ایجاد چارت 3 بعدی

شما با این اموزش می توانید چارت 3 بعدی بسازید. این اموزش به صورت یک فایل PDF  است. برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.


89/4/25
1:9 صبح

اموزش ایجاد نوشته های خونین

بدست Mahdi & Ma در دسته اموزش، فتوشاپ

اموزش ایجاد نوشته های خونین

شما با این اموزش می توانید نوشته های خونین بسازید. این اموزش به صورت یک فایل PDF  است. برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.


89/4/25
1:8 صبح

اموزش ایجاد نوشته های یخبندانی

بدست Mahdi & Ma در دسته اموزش، فتوشاپ

اموزش ایجاد نوشته های یخبندانی

شما با این اموزش می توانید نوشته های یخبندانی بسازید. این اموزش به صورت یک فایل PDF  است. برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.


89/4/25
1:6 صبح

اموزش ایجاد سیب

بدست Mahdi & Ma در دسته اموزش، فتوشاپ

اموزش ایجاد سیب

شما با این اموزش می توانید سیب 3 بعدی بسازید. این اموزش به صورت یک فایل PDF  است. برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.


89/4/25
1:5 صبح

امورش ایجاد نوشته شوکی

بدست Mahdi & Ma در دسته اموزش، فتوشاپ

امورش ایجاد نوشته شوکی

شما با این اموزش می توانید نوشته های خود را به صورت شوک دار در بیاورید. این اموزش به صورت یک فایل PDF  است. برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.


   1   2      >