سفارش تبلیغ
صبا ویژن

92/4/6
10:31 عصر

خـیـــام و مــعـشــوقــه اش!

بدست Mahdi & Ma در دسته شعر،طنز،شعر طنز،شعر سنتی،طنز، شعر قدیمی طنز،داستان طنز

مکالمات خیام با عـــزیـزش:
دختر: کجایی عجیـــــــــــجم ؟
خیام : ماییم و می و مطرب و این کنج خراب/جان و دل و جام و جامه در رهن شراب
دختر:مشروب !؟؟ مگه تو نگفتی من نماز میخونم ؟؟؟
... خیام:می خوردن و شاد بودن آیین من است/فارغ بودن ز کفر و دین، دین من است...
دختر: با کیا هستی حالا ؟؟؟
خیام: فصل گل و طرف جویبار و لب کشت/با یک دو سه دلبری حوری سرشت
دختر: : آدرس بده ببینم !!! بیام بزنم دهنشونو صاف کنم !!!
خیام: راه پنهانی میخانه نداند همه کس/جز من و زاهد و شیخ و دو سه رسوای دگر
دختر: انقد مشروب بخور با دوستات تا بمیری !!!
خیام: گر می نخوری طعنه مزن مستان را/بنیاد مکن تو حیله و دستان را
دختر: برووووووووو بمیرررررررررررر
خیام: چون مُرده شوم خاک مرا گم سازید/احوال مرا عبرت مردم سازید...

.

.

.

.

نکته: این متن فقط جنبه طنز داره و به هیچ وجه قصد توهین به هیچ شاعری را نداره.