سفارش تبلیغ
صبا ویژن

92/4/6
10:16 عصر

حکمت رنگ لباس کاپیتان!

بدست Mahdi & Ma در دسته داستان،طنز،خنده دار،داستان، سرکاری،بمب خنده


یک روز دزدان دریایی به یک کشتی حمله کردند
ناخدا گفت : اون پیراهن قرمز منو بیارید،
پیراهن رو پوشید و در کنار ملوانانش مردانه جنگید و دزدان را فراری داد
از او فلسفه پیراهن قرمز را پرسیدند
گفت: برای این است که اگر من زخمی شدم و خونریزی کردم، شما نفهمید
... و روحیه تان را از دست ندهید
چند بار دیگر هم همین اتفاق افتاد و هر بار دزدان
در مصاف با کاپیتان پیراهن قرمز شکست می خوردند
یک روز دیده بان گفت : 10 تا کشتی دزدان همزمان به ما حمله کرده اند
همه وحشت کردند یکی دوید تا پیراهن قرمز کاپیتان را بیاورد
کاپیتان گفت: پیراهن قرمز لازم نیست، اون شلوار قهوه ای منو بیارید ...