سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/4/26
2:44 عصر

ثـنـا دانـشـگاه آزاد و دعـا پاس کـردن واحـد

بدست Mahdi & Ma در دسته طنز،داستان طنز،طنز دانشگاهی،طنز دانشجویی،طنز اقتصادی،طنز علمی،طن


ثـنـای دانـشـگـاه آزاد
 سپاس و ستایش دانشگاه آزاد را ، که ترکش موجب بی مدرکی است و به کلاس اندرش مزید در به دری ، هر ترمی که آغاز می شود موجب پرداخت زر است و چون به پایان رسد مایه ضرر ، پس در هر سالی دو ترم موجود و بر هر ترمی شهریه ای واجب...... از جیب و جان که بر آید ...... کز عهده خرجش به در آید.
دعای پاس کردن درس
 الهی ادرکنی پاسا ترمی به نمرتی دهی و دوازدهی و حفظا من مشروطی و فلجا استادی و لغوا امتحانی بحق برفا و آلودگی جوا این دعا رو امشب به همه توصیه کن و تا آخر ترم دیگه درس نخون مطمئن باش جواب میگیری ...شک نکن...