سفارش تبلیغ
صبا ویژن

91/11/19
1:21 عصر

شـیـــخ و مــریدانــش

بدست Mahdi & Ma در دسته طنز، داستان، شیخ و مریدان، داستان طنز، طنز اجتماعی، طنز سیاسی

مریدی ترسان نزد شیخ برفت و عرض بکرد : یا شیخ خوابی دیدم بس عجیب ، خواب دیدم گدای سر چهار راه از من کمک قبول نکردی و بگفت که تو تحریمی.
شیخ فرمود : کمی دیر خواب دیدی. گامبیا و امبیا و سنگال نیز ایران تحریم بکرده اند.
حیرانم ازاین عجایب تودرتو ---- دگران را برق بگیرد مارا جرقه ی پتو!
و مریدان همی گریستند.